The most advanced AEC CAD iPad App
Get it for iPad

OrthoGraph Cloud is available in German and Hungarian as well

March 7, 2014

We proudly announce that besides English, from now on, OrthoGraph
Cloud is available in German and Hungarian too! 
Not only the entire website  is translated but the  automatic system messages will arrive in your selected language after you have given your language preferences in the Settings.
Use OrthoGraph in your native language, enjoy the automatic
server backups and work in teams!

*

Wir sind stolz verkünden zu
können, dass neben Englisch, von nun an Orthograph Cloud auch in Deutsch und
Ungarisch verfügbar ist!
Nicht nur die gesamte Webseite wurde übersetzt, die automatischen System-Meldungen werden in der ausgewählten Sprache kommen, nachdem Sie Ihre Spracheinstellungen in den Einstellungen angegeben haben.
Benutzen Sie Orthograph in
Ihrer Muttersprache und genießen Sie die automatischen Server-Backups und
arbeiten Sie in Teams!
*

Büszkén jelentjük be, hogy az
angol mellett, mától már németül és magyarul is elérhető az OrthoGraph Cloud!
Nem csak a teljes honlap, hanem a rendszerüzenetek is az ön által kiválasztott nyelven fognak érkezni, miután megadta nyelvi preferenciáit a Beállítások menüpontban.
Használja az OrthoGraph-ot az
anyanyelvén és vegye igénybe az autómatikus biztonsági mentéseket és a
csapatmunka funkciót!
Best,
The OrthoGraph Team

Leave a Reply